"P O W O Ł A N I E" - Pismo Kleryków WSD w S a n d o m i e r z u

You are here: Start Jak powstaje „Powołanie”

Jak powstaje „Powołanie”?

Nasz gazetka seminaryjna „Powołanie” ma już 20 lat, więc stażem przewyższa czasopisma, które ukazują się w innych seminariach w Polsce. W tym miejscu należą się wielkie ukłony i podziękowania tym, którzy przyczynili się do powstania i angażowali się w rozwój tego periodyku. Pismo nasze nie jest gazetką wewnątrz seminaryjną wydawaną tylko dla grona kleryckiego i profesorskiego. Sama nazwa „Powołanie” sugeruje, że czasopismo jest narzędziem ewangelizacji, a skierowane jest szczególnie do Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, których liczba sięga 4,5 tysiąca. Jest to ogromne zaplecze modlących się diecezjan o nowe i święte powołania do służby Bożej. Kolportaż „Powołania” nie zamyka się w granicach naszej diecezji, Polski, a nawet Europy, ponieważ wysyłane jest do Stanów Zjednoczonych, Japonii, a nawet na Madagaskar. „Powołanie” od 2004 roku ukazuje się 3x w roku w nakładzie 7400 egzemplarzy. Liczba może wydawać się ogromna jak na pismo kleryckie, ale i zainteresowanie jest duże, egzemplarze rozchodzą się prawie do zera. Pismo zawiera 12 stron kolorowych i 72 czarno – białych, co czyni z niego dość pokaźną publikację. W seminarium zostało wygospodarowane pomieszczenie w którym mieści się redakcja „Powołania”, „Małego Przyjaciela” i Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Redagowanie gazetki wymaga odpowiedniego zorganizowania pracy i podzielenia zadań. Trud powstania numeru podejmują klerycy, pod czujnym okiem asystenta kościelnego. Redaktorzy przez szereg lat wypracowali aktualną szatę graficzną, tematykę działów, i podział zadań. Do składu redaktorskiego należą: - opiekun kościelny - redaktor naczelny - redaktor techniczny Ze składem głównym współpracują redaktorzy działów: - wokół liturgii - wokół teologii - zamyślenia - rozmowa z ... - drogi za Jezusem - z rodziną - z życia seminarium - stowarzyszenie Przyjaciół To, że Powołanie dociera do różnych zakątków globu zajmuję się kleryk od kolportażu

Postaramy się w wielkim skrócie przybliżyć jak powstaje „Powołanie”.

Redaktor naczelny rozdziela artykuły pomiędzy redaktorów działów, zaś oni dobierają sobie kleryków piszących artykuły. Kolejnym krokiem jest ustalenie terminu w dziale obsługi klienta w Drukarni Diecezjalnej, na który będzie zredagowana gazetka i przyniesiona do drukarni. Następnie przystępujemy do zaprojektowania okładki przedniej i tylnej, po czym przechodzimy do tworzenia kolorowej wkładki, dobieramy fotografie, tło, napisy – jednym słowem szatę graficzną. Gdy już okładka i wkładka są gotowe po konstruktywnych poprawkach zatwierdza je asystent kościelny. Na tym etapie prac, zaczynamy zbierać artykuły od redaktorów działów, dokonujemy wstępnych korekt, drukujemy i przekazujemy księdzu rektorowi do zatwierdzenia. Gdy mamy już poprawione artykuły przystępujemy do składania artykułów dobierając odpowiednia grafikę. Finalnym elementem naszej pracy jest drukowanie czarno - białej składki na odpowiednią folię, a z kolorowych stron czasopisma tworzymy pliki PDF. Z tak przygotowaną gazetką udajemy się do drukarni diecezjalnej w której to trwają dalsze prace. W tym momencie jeszcze raz dziękujemy drukarni za solidną współpracę z naszym czasopismem i zawsze miłą, profesjonalną obsługę. W tym artykule często używaliśmy wyrazu „praca” – jasne jest redagowanie gazetki to konkretne wyzwanie, ale też angażowanie się w powstawanie nowych numerów „Powołania” dostarcza nam radości i satysfakcji a przy tym zdobywamy doświadczenie i praktykę, którą możemy kontynuować w przyszłości w wspólnotach parafialnych.
Mamy świadomość iż mimo, że nasza gazetka jest wysyłana w różne szerokości geograficzne to i tak nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tych, którzy chcieliby otrzymywać „Powołanie”. Dlatego szczególnie dla tych przyjaciół, którzy wyjeżdżają na studia, emigrują zagranice dostępny jest najnowszy numer 52 do pobrania w formacie PDF na naszej stronie. Życzymy miłej lektury.

Redaktor Naczelny
Redaktor Techniczny

Drukuj PDF

Copyright © Powołanie - Pismo Alumnów WSD w Sandomierzu 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.