"P O W O Ł A N I E" - Pismo Kleryków WSD w S a n d o m i e r z u

You are here: Start Redakcja

Redakcja

Redaguje Zespół:

Asystent kościelny
Ks. dr Jan Biedroń - Rektor WSD

Daniel Sajdak
Redaktor naczelny
rok V

Paweł Surowiec
Wiceredaktor
rok IV

Piotr Sołdyga
Redaktor techniczny
rok III

Koordynator Stowarzyszenia Przyjaciół WSD
Kamil Ożóg
rok IV

Copyright © Powołanie - Pismo Alumnów WSD w Sandomierzu 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.